Vælg en side

Atopiskt eksem har stora konsekvenser för livskvalitet och psykisk hälsa

COWI har genomfört en undersökning om livsvillkor bland vuxna i Sverige som har atopiskt eksem. Syftet med undersökningen var att samla mer information om livsvillkor, livskvalitet och konsekvenserna av den här hudsjukdomen bland vuxna i Sverige som har lindrigt, måttligt respektive svårt atopiskt eksem. Resultaten av enkätundersökningen har sammanställts i en rapport som kan laddas ned här nedan.

Resultatet i korthet

Undersökningen visar att atopiskt eksem har stora konsekvenser för det sociala livet, livskvaliteten och den psykiska hälsan bland de människor som lever med sjukdomen. De flesta av respondenterna har levt med sjukdomen under större delen av livet och har därför anpassat sina liv efter sjukdomen. Det har medfört begränsningar för dem vad gäller utbildnings- och yrkesval samt familjebildning. Dessutom visar analysen att ju svårare eksem en respondent har, desto sämre är den självrapporterade hälsan och desto fler utmaningar innebär sjukdomen i vardagen. Risken för att utveckla ångest och/eller depression är betydligt högre bland människor med svårt atopiskt eksem än hos andra patientgrupper, till exempel cancerpatienter.
Undersökningen utarbetades av COWI A/S på uppdrag av LEO Pharma.

LEO-Pharma_logo
COWI_logo
aef